Goriška - Lokacije - Znamenitost

Magazin
Magazin je bil rudniško žitno skladišče, sedaj pa so v njem knjižnica, vojni muzej, plesna šola in galerija

Partizanska tiskarna Slovenija - Vojsko
Partizanska tiskarna, v kateri so leta 1944 in 1945 tiskali edini dnevni tiskani časopis kakšnega odporniškega gibanja v okupirani Evropi.

Slika lutk oblečenih v rudarje, kako ročno kopljejo rudo

Antonijev rov
Najstarejši ohranjen vhod v rudnik v Evropi in turistični pohod po delu drugega največjega rudnika živega srebra na svetu.

Grad Gewerkenegg
Grad Gewerkenegg, zgrajen za obrambo pred Turki, uporabljen za upravljanje rudnika in skladiščenje živega srebra, sedaj ponuja s pomočjo Mestnega muzeja Idrija sprehod v preteklost.

Filmsko gledališče
Najstarejša gledališka hiša na Slovenskem, sedaj filmsko gledališče.

Jašek Frančiške
Muzej rudniške tehnične dediščine

Kalvarija
Ob cerkvi Svetega Antona Padovanskega se vzpenja kalvarija, postaje križevega pota.

Idrijska kamšt
Črpalka na vodni pogon za črpanje jamske vode. Pogonsko kolo s premerom 13,6m je največje ohranjeno tovrstno leseno vodno kolo v Evropi.

Kanomeljske klavže
Kamnite zidane pregrade za splavljanje lesa za rudnik živega srebra v Idriji

Rudarska hiša
Tipična idrijska rudarska hiša preurejena v muzej

Rudniške lokomotive
Ob poti so razstavljene štiri rudniške lokomotive, med njimi tudi dve najstarejši ohranjeni električni lokomotivi v Sloveniji

Cerkev sv. Antona Padovanskega
Cerkev sv. Antona Padovanskega na Rožnem hribu v Idriji je eden izmed prvih prizorov, ki jih vidi obiskovalec, ko pride do mesta.

Cerkev Device Marije Vnebovzete
Župnijska cerkev. Prva omemba kapele iz leta 1132, v 15. stoletju cerkev na novo pozidali.

Partizansko grobišče Vojščica
V spomin na zadnjo in najhujšo sovražnikovo ofenzivo proti enotam 9. korpusa, kjer je pokopanih 305 borcev.

Cerkev Žalostne Matere Božje
Malo pred drugo svetovno vojno zgrajena cerkev ob takrat novem pokopališču, v prezbiteriju oltar bivše cerkve Svetega Križa.

Cerkev Svete Trojice
Najstarejša cerkev v Idriji, iz leta 1500. Po legendi naj bi na tem mestu škafar odkril živo srebro.

Putrihove klavže
Kamnite zidane pregrade za splavljanje lesa za rudnik živega srebra v Idriji

Cerkev sv. Jožefa
Več kot 350 let stara cerkev, ki je najprej imela glavnega patrona Wolbenka, zavetnika drvarjev, pastirjev in oglarjev.

Brusove klavže
Kamnite zidane pregrade za splavljanje lesa za rudnik živega srebra v Idriji

Klavže na Idrijci
Kamnite zidane pregrade za splavljanje lesa za rudnik živega srebra v Idriji

Galerija Svete Barbare in kripta
Proti koncu druge svetovne vojne so zavezniki med bombardiranjem Idrije precej poškodovali cerkev, ki je stala na tem mestu. Sedaj je pod trgom urejena galerija in pogled na kripto.

Divje jezero
Biser slovenske dediščine in prvi slovenski muzej v naravi.

Smrečne klavže v Zali
Lokacija, kjer je včasih stala kamnita pregrada za splavljanje lesa za rudnik živega srebra v Idriji

Cerkev Svetega Jožefa delavca
Cerkev sezidana na prostoru starega pokopališča, kjer je prej stala cerkev Svetega Križa. Zvonik je ostal prvoten.

Dinozavrove stopinje
Pred približno 220 milijoni let je predhodnik dinozavrov, dvonožni kuščar mogoče človeške velikosti, hodil po mehkem blatu. Te stopinje so se ohranile do danes.

Rotacijska peč
Največja rotacijska peč za žganje živega srebra na svetu

Rake
400 let star vodni kanal in sprehajalna pot od Jeza pri Kobili

Cerkev sv. Jošta
Župnijska cerkev, ki je bila prvič omenjena leta 1570.

Prostor za fotografijo

Cerkev sv. Marije Magdalene
Cerkev iz 15. stoletja, obdana z obzidjem.

Cerkev sv. Urbana
župnijska cerkev, sv. Urban, zgrajena leta 1526.

Cerkev sv. Urha
Cerkev iz leta 1647, v notranjosti freske iz leta 1713.

Matjaževe kamre
Skozi zgodovino so bile Matjaževe kamre ledenodobna lovska postojanka, zatočišče alpskih svizcev, brlog jamskega medveda, taborišče enega zadnjih kamenodobnih kultur in varno zavetje blaga med turškimi vpadi.

Kendov dvorec
Kendov dvorec - Hotel in restavracija z lokalno hrano

Cerkev sv. Ahaca
Cerkev iz leta 1660

Prostor za fotografijo

Čipkarska šola
Šolska zgradba iz leta 1877, v njej deluje Čipkarska šola Idrija, srednja šola, Zgodovinski arhiv Ljubljana in več društev.

Cerkev Marije Svetogorske
Cerkev zgrajena leta 2000.

Cerkev sv. Florijana
Cerkev iz leta 2001.

Cerkev sv. Jakoba
Župnijska cerkev iz 16. stoletja.

Cerkev sv. Tomaža
Cerkev iz 17. stoletja.

Prostor za fotografijo

Realka
Šolsko poslopje prve slovenske realke, zgrajeno leta 1903. Sedaj v njej deluje Gimnazija Jurija Vege Idrija.

Idrijski meščanski čebelnjak
Meščanski čebelnjak iz leta 1925, obnovljen leta 2014.

Kapelica sv. Janeza Nepomuka
Kapelica je bila zgrajena leta 1525 v spomin na mogočno poplavo, ki je zalila vso idrijsko dolino vključno z rudnikom.

Reka Jezernica
Najkrajša reka v Sloveniji, ki lahko teče v obe smeri.

Tratnikovi usadi
Območje nenehne erozije, zaradi katere se pobočje ne zaraste. Geološko raznoliko in prava paša za oči.

Zaklavžarjeva kašča
Zidana etažna kašča, ki je na glavnem pročelju poslikana s fresko.

Jožefov jašek
Glavni izvozni jašek rudnika živega srebra od leta 1786 do zapiranja

Migavčkovo brezno
Ilegalna topilnica živega srebra, ki jo je Migavčk za časa italjanske okupacije Idrije sestavil v jami.

Partizansko grobišče ob cerkvi
Grobnica padlim žrtvam 2. sv. vojne

Jez Pri Kobili
Jez, s pomočjo katerega se del Idrijce preusmerili na Rake za potrebe rudnika

Babji zob
Več metrov visoka osamela skala

Hiša Jurija Tavčarja idrijskega
Mestna vila, ki stoji na mestu enega izmed prvih rovov rudnika živega srebra.

Prostor za fotografijo

Čermak Špirekova peč
Sestavni deli Čermak Špirekove peči so shranjeni na območju topilnice. Peč sta izumila češka strokovnjaka v Idriji.

Arheološko območje Jelenšek
Prazgodovinsko gradišče/naselbina z obrambnim zidom in grobiščem iz mlajše železne dobe.

Kašča na domačiji pri Možinotu
Kašča je iz leta 1687, še vedno je vidna črna kuhinja. Na fasadi kašče so freske.

Spomenik ponesrečenim rudarjem
Spomenik v obliki obeliska na nesrečo v rudniku, ki se je zgodila leta 1846.

Grob Črtomirja Šinkovca
Zadnje počivališče partizana, pesnika, pisatelja, urednika in prevajalca Črtomirja Šinkovca.

Grobišče padlim med narodno osvobodilno vojno
26 grobov in kamniti obelisk s posvetilom.

Kapelica s spominsko ploščo žrtvam 1. sv. vojne
Na kapelici je spominska plošča v spomin padlim vojakom iz Lomov.

Prostor za fotografijo

Kostnica z vojaškim grobiščem
Kostnica z vojaškim grobiščem

Prostor za fotografijo

Spominska plošča - Črtomir Šinkovec
Spominska plošča Črtomirju Šinkovcu, partizanu, pesniku, pisatelju, uredniku, novinarju in prevajalcu.

Spominsko obeležje - javka
Spominsko obeležje v spomin javki za sprejem ranjenih partizanov in civilistov

Tunel feldbana
Ruski ujetniki so v živo skalo izklesali tunel za ozkotirno progo železnice.

Znamenje Pri Birmi
V skalo vklesan napis: "Tu je bila firma u letu 1717 J.B.F."

Obeležje - Pot preskrbe med drugo svetovno vojno
To obelezje je posvečeno gospem, ki so odhajale po živež v Vipavsko dolino med drugo svetovno vojno.

Spomenik na drugo svetovno vojno
Spomenik vsem padlim v drugi svetovni vojni, ki so se borili proti okupatorju.

Spomenik partizanski bolnišnici Pavla
Na treh kovinskih stebrih postavljen kamen, ki simbolizira srce in je posvečen delovanju partizanske bolnišnice Pavla.

Spominska plošča - J. A. Scopoli
Spominska plošča Scopoliju, ki je živel v tej hiši.

Turška noga
Velika skala, v kateri je nekaj lukenj, ki spominjajo na stopinje nog in kopit.

Znamenje pod Tršanovšami
Kapelica z Marijo, izpod katere teče studenčnica

Grobnica partizanom
Spomenik padlim partizanom.

Idrijski Lauf - Gozdna železnica
Ob cesti je postavljenih nekaj metrov stare gozdne železnice z vozom v spomin na Idrijski Lauf - najstarejšo gozdno železnico na svetu.

Kapelica Marije Pomagaj
Zgrajena leta 1867

Kapelica Srca Jezusovega
Kapelica s kipom Jezusa in njegovega srca iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Kašča s freskami
Tipična cerkljanska kašča, na fasadi so freske iz 19. stoletja.

Maketa Gnezdovega žičnega izvleka
Štefan Gnezda velja za začetnika uporabe gozdnih žičnic na Slovenskem.

Spomenik - Narodni heroj Jože Mihevc - Rudar
Spomenik padlemu narodnemu heroju Jožetu Mihevcu - Rudarju

Spominska plošča dogodkom v narodno osvobodilnem boju
Posvetilni napis političnim in vojaškim dogodkom druge svetovne vojne.

Spominsko znamenje partizanski saniteti
Spomenik s spominsko ploščo v spomin na partizansko sanitetno postajo št. 2

Prostor za fotografijo

Vojkova koča na Brinovem griču
Koča, v kateri je umrl narodni heroj Janko Premrl - Vojko.

Znamenje pod pokopališčem
Znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje pri domačiji Omevkar
Znamenje s kipom Device Marije in slike svetnika iz 20. stoletja.

Znamenje pri Lazarju
Zgrajeno leta 1725

Znamenje z Jezusom
Znamenje s kipom Jezusa iz 19. stoletja.

Znamenje z Marijo
Znamenje s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Kapelica pr’ Kolerju na Pstat
V kapelici je oltar z Marijo.

Kapelica v Podroteji
Kapelica z Marijo

Nedokončani predor prve svetovne vojne
Za potrebe soške fronte grajen tunel, vidnih več faz gradnje.

Obzidje domačije Pr’Bončin
Iz kamnov sestavljen zid okoli domačije.

Spomenik na vojno leta 1991
Spomenik vsem, ki so leta 1991 branili domovino.

Spominska plošča - Mirko Perc - Maks
Spominska plošča načelniku OZNE IX. korpusa Mirku Percu - Maksu

Prostor za fotografijo

Bivša čipkarska šola
Hiša iz leta 1549, v kateri je bila od leta 1910 čipkarska šola, doker se ni preselila na trenutno lokacijo.

Kapelica ob cesti v Idrijo
Kapelica iz 19. stoletja.

Raufnk
Dimnik na vrhu hriba, ki je bil zgrajen za potrebe odvajanja strupenih plinov iz topilnice, sedaj pa je priljubljena sprehajalna točka.

Razpelo na pokopališču
Večje razpelo na pokopališču z letnico 1832

Spomenik - Relejna kurirska postaja P6
Spomenik kurirjem druge svetovne vojne.

Spomenik na prvo svetovno vojno
Kamniti obelisk z letnico 1919

Spominska plošča - Cerkev Sv. Barbara
Spominska plošča, ki se nahaja na lokaciji, kjer je prej stala cerkev Svete Barbare

Andrejčkovo znamenje
Kamnit steber in na njem niša s kipcem Marije iz konca 18. stoletja.

Prostor za fotografijo

Deželova hiša
Na tem mestu je bila hiša v 18. stoletju, sedanjo podobo dobila okoli leta 1890.

Prostor za fotografijo

Furlanova kapelica
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Golijeva hiša
Na tem mestu je bila hiša že v 16. stoletju, današnjo podobo pa je dobila okoli leta 1880.

Grohcova kapelica
Kapelica iz 19. stoletja.

Jurijevo znamenje
Leseni križ iz 20. stoletja.

Kampeljcova kapelica
Kapelica v obliki cerkve iz 19. stoletja.

Kapelica
Kapelica iz leta 1885

Kapelica na Krogu
Kapelica iz leta 1910

Kapelica na Luži
Zgrajena leta 1917

Prostor za fotografijo

Kapelica na Mali Gori
Zidano znamenje s kipom Jezusa iz 20. stoletja.

Kapelica na Poklonu
Kapelica iz 20. stoletja.

Prostor za fotografijo

Kapelica na poti v Žurgovše
Kapelica iz 19. stoletja.

Kapelica Na vasi
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Kapelica ob cesti v Črni Vrh
Kapelica iz 19. stoletja.

Kapelica pod domačijo Marko
Kapelica iz 19. stoletja.

Kapelica pri domačiji Gozdnik
Zidano znamenje s kipom Device Marije s konca 19. stoletja.

Kapelica pri Hlipču
Kapelica iz leta 1903.

Kapelica Pri križi
Kapelica iz 19. stoletja s kipom Jezusa.

Kapelica sv. Križa
Pokopališka kapela iz 19. stoletja.

Kapelica v Dolnjih Lomah
Kapelica z oltarjem, na katerem je Devica Marija z angeloma iz leta 1926.

Kapelica v Manjšku
Kapelica z Marijo, izpod katere teče studenčnica

Kapelica Veharše
Kapelica s kipom Marije

Kuštelova kapelica
Kapelica iz 19. stoletja.

Lampetova kapelica
Znamenje s kipom Device Marije iz 20. stoletja.

Prostor za fotografijo

Mestna palača
V njej je domovala okrajna hranilnica in posojilnica, v nadstropjih pa stanovanja za višje uradnike. Je iz leta 1905.

Prostor za fotografijo

Meščanska hiša Pri Črnem Orlu
Meščanska palača iz 17. stoletja, v njej je bila prva erarialna gostilna s kletjo (1777).

Prostor za fotografijo

Pečniški mlini
Ruševine mlinov, ki so bili prvič omenjeni leta 1318.

Plešnarjeva kapelica
Kapelica iz 19. stoletja

Pokopališče Vojsko
Obzidano pokopališče s cerkvijo

Spomenik idrijski čipki - #pridiklekljaj
Kovinska osnova, v katero so vpeti izdelki iz idrijske čipke.

Prostor za fotografijo

Spomenik in spominska plošča padlim in žrtvam vojnega nasilja
Spomenik in spominska plošča padlim in žrtvam vojnega nasilja

Spomenik padlim v NOB in žrtvam vojnega nasilja
Spomenik iz treh pokončnih kvadrov z marmornimi ploščami.

Spominska plošča - Rožna ulica
Spominska plošča za žrtvi druge svetovne vojne

Tinčetova kapelica
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Toplar - dvojni kozolec
Kozolec toplar je iz leta 1800.

Prostor za fotografijo

Turkova hiša
Meščanska hiša, ki je dobila trenutno podobo po letu 1880.

Vidmarjeva kapelica
Zidana kapelica iz 19. stoletja s kipom Srca Jezusovega.

Znamenje
Znamenje z Jezusom na križu iz 20. stoletja.

Znamenje Križanega
Znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje na Jezeru
Znamenje iz 19. stoletja s kipcem Marije z detetom.

Znamenje na Planini
Znamenje z nišo, v kateri je kip sv. Jožefa z otrokom iz 20. stoletja.

Znamenje ob glavni cesti
Kamnito znamenje z železno ograjo ob glavni cesti iz leta 1938.

Prostor za fotografijo

Znamenje pr’ Ajnšku
V niši je kip Marije.

Prostor za fotografijo

Znamenje pri Andrejcu
Znamenje iz 19. stoletja

Znamenje pri Gostiši
Znamenje z nišo iz 19. stoletja.

Znamenje pri hiši Čopičeva 14
Zidano znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje pri hiši Godovič 42
Razpelo iz 20. stoletja.

Znamenje Pri koriti
Znamenje z nišo iz 19. stoletja.

Znamenje pri Kosovem mostu
Zgrajeno v 20. stoletju

Prostor za fotografijo

Znamenje Pri Kumru
Znamenje iz leta 1725, v njej je leseni kipec sv. Antona Padovanskega

Znamenje Pri Leskovčevem križu
Lesen križ iz konca 19. stol.

Znamenje pri Rupniku
Zidano znamenje z odprto nišo iz leta 1912.

Znamenje pri Srnjaku
Znamenje z nišo iz 19. stoletja.

Znamenje Pri Štefku
Znamenje z razpelom iz 19. stoletja.

Znamenje Sedeči menih
Stebrno znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje Srca Jezusovega
Znamenje iz leta 1879 z nišo, v kateri je Jezus

Znamenje sv. Florijana
Leseno znamenje s kipcem sv. Florijana.

Znamenje sv. Jožefa
Kip sv. Jožefa z otrokom v naravni velikosti iz betona iz leta 1912.

Znamenje z izvirom
Ob cesti je znamenje in izvir vode.

Prostor za fotografijo

Znamenje z Jezusom
Leseno znamenje iz 19. stoletja

Znamenje za gradom
Znamenje za gradom iz 19. stoletja

Prostor za fotografijo

Židankova kapelica
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Andrejčkovo brezno
Brezno, prikrito grobišče, iz katerega so iznesli devet okostij.

Prostor za fotografijo

Domačija Matjaž
Domačija s hišo, kozolcem, sušilnico, hlevom, kovačijo, svinjakom in drvarnico iz 19. stoletja.

Doprsni kip - Vinko Kobal
Doprsni kip duhovniku, učitelju in prijatelju mladih.

Grobnica padlim žrtvam vojne
Kamniti spomenik s spominskimi ploščami z imeni pokopanih.

Grobnica žrtvam vojne
Spominske plošče in kamniti spomenik žrtvam 2. sv. vojne.

Grobnica žrtvam vojne
Kamniti obelisk s posvetilom in imeni padlih, okoli zid in na zidu napisne plošče.

Kapelica sv. Huberta
Kapelica posvečena sv. Hubertu, zavetniku lovcev.

Kašča s kovačijo
Na fasadi kašče je freska.

Prostor za fotografijo

Kompresorska postaja
Najprej je bila zgrajena iz lesa, pogorela, kasneje zgrajena iz zidakov. Sedaj so jo porušili in naredili iz lesa, tako kot je bila originalno.

Prostor za fotografijo

Meščanska hiša
Zgrajena okoli leta 1900. V njej delujejo banka, frizerski salon in finančna uprava.

Mlin pri Novaku - Demšarjev mlin
Še ohranjen mlin iz leta 1876.

Prostor za fotografijo

Nebesa
Hiša iz 18. stoletja, v kateri je delovalo gostišče Nebese, sedaj je v stavbi Turistični informacijski center Idrija.

Spomenik padlim borcem
Tu spe ki pali so za nas.

Prostor za fotografijo

Spomenik padlim borcem Gradnikove brigade
Spomenik sedeminštiridesetim padlim borcem 3. bat. Gradnikove brigade.

Spomenik sanitetni postaji
Obelisk z granitno ploščo, ki je posvečeno sanitetni postaji št.1 Primorske operativne cone.

Spomenik žrtvam komunizma
Kamniti obelisk s posvetilom okoli katerega so štiri spominske plošče z imeni žrtev.

Spominska plošča - Idrija UNESCO
Spominska plošča o vpisu Dediščine živega srebra v UNESCO seznam

Spominska plošča - Vladimir Miselj
Spominska pošča slovenskemu domoljubu, diplomatu in dolgoletnemu funcionarju društva narodov.

Prostor za fotografijo

Štubl v Šihnpohu
Ostanki vodne pregrade v soteski Senčnega potoka.

Prostor za fotografijo

Ta star farovž
Najprej rudarsko poslopje (18. st), preurejeno v župnjišče (1906 - 1950), sedaj stanovanjska stavba.

Prostor za fotografijo

Topniški položaj 1 Jelenk
Topniški položaj za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Topniški položaj 1 Jelenk
Topniški položaj za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Topniški položaj 2 Jelenk
Topniški položaj za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Topniški položaj 3 Jelenk
Topniški položaj za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 1 Črni Vrh nad Idrijo
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 1 Godovič
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 1 Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 1 Mala Gora
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Utrdba 2 Črni Vrh nad Idrijo
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Utrdba 2 Godovič
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 2 Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 2 Mala Gora
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 2 Spodnja Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 3 Črni Vrh nad Idrijo
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 3 Godovič
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 3 Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 3 Mala Gora
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 3 Spodnja Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 3 Spodnja Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 4 Črni Vrh nad Idrijo
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 4 Godovič
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 5 Godovič
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Znamenje Pr’ Grošlu
Znamenje z nišo, v kateri je kip Marije

Prostor za fotografijo

Ajharjevo brezno
Brezno, prikrito grobišče

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Bunker
Italjanski bunker za potrebe obrambe ob tedanji Rapalski meji.

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Bunker tipa C
Bunker, ki so ga zgradili Italijani za obrambo Rapalske meje.

Prostor za fotografijo

Bunker tipa C
Bunker, ki so ga zgradili Italijani za obrambo Rapalske meje.

Bunker tipa C
Bunker, ki so ga zgradili Italijani za obrambo Rapalske meje.

Doprsni kip - Janko Premrl Vojko
Doprsni kip narodnemu heroju ob Osnovni šoli Črni Vrh

Italijanske kaverne
Bivša italijanska vojašnica v bližini takratne Rapalske meje.

Kamniti križ
Križ z Jezusom iz kamna v skoraj naravni velikosti iz leta 1897.

Križ ob Belci
Spominska plošča dvema partizanoma

Križ pri Brkčku
Razpelo iz 20. stoletja.

Leseno znamenje
Razpelo iz 19. stoletja

Prostor za fotografijo

Nedokončana utrdba 6 Godovič
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Pajštva na domačiji Matjaž
Sušilnica sadja iz 19. stoletja.

Poizkusni rov za morebitni rudnik aluminija
Na tem mestu so našli aluminij in izvrtali rov, da bi ugotovili, če se izplača kopati.

Prostor za fotografijo

Prhavzi na Brusovšah
Rudarsko naselje, bloki in hiše v Rudarski ulici iz leta 1872 in 1898.

Prostor za fotografijo

Prhavzi na Cegovnici
Rudarski bloki na Partizanski ulici iz leta 1898.

Prostor za fotografijo

Prhavzi v Grapi
Rudarski blok na Freyerjevi ulici iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Rudarski blok Arkova 34-40
Rudarski blok iz konca 19. stoletja.

Spomenik Alešu Beblerju
Spomenik narodnemu heroju Alešu Beblerju

Spomenik bitki narodno-osvoboditne vojne
Spomenik je izklesana skala s posvetilom.

Prostor za fotografijo

Spomenik Francu Sedeju
Kamniti spomenik s spominsko ploščo posvečeno ustreljenemu kmetu med 2. svetovno vojno.

Spomenik Frančišku Lampetu
Kamniti obelisk iz leta 1903 s posvetilom Frančišku Lampetu, filozofu, teologu, pisatelju in uredniku.

Prostor za fotografijo

Spomenik idrijskemu rudarju
Spomenik padlemu rudarju ob Gimnaziji Jurija Vege

Spomenik Mateju Cigaletu
Kamniti obelisk iz leta 1894 Mateju Cigaleju, enemu izmed najvplivnejših slovenskih jezikoslovcev v 19. stoletju.

Spomenik padlim borcem
Spominski plošči pritrjeni na skali iz leta 1981

Prostor za fotografijo

Spomenik padlim in žrtvam vojnega nasilja
Spomenik s tremi marmornimi ploščami, ki predstavljajo simbol Triglava.

Spomenik padlim partizanom
Spomenik v obliki obeliska, posvečen neznanim borcem.

Spomenik padlim v NOB in žrtvam vojnega nasilja
Kamniti obelisk, spomenik posvečen padlim borcem in žrtvam fašizma.

Spomenik padlim v NOB in žrtvam vojnega nasilja
Spominske plošče ni več, ostala je samo še skala.

Spomenik padlima borcema pri Sedeju
Kamniti spomenik s spominsko ploščo dvema padlima borcema Vojkove brigade.

Spomenik partizanskemu taborišču
Spomenik prvemu taborišču II. Trnovske čete.

Prostor za fotografijo

Spomenik partizanskemu taborišču v Javorcah
Tukaj se je februarja in marca 1943 zadrževala peta četa bataljona Simona Gregorčiča.

Prostor za fotografijo

Spomenik sestram Podobnik
Kamniti spomenik s spominsko ploščo je posvečen sestram Podobnik, ki so umrle med 2. svetovno vojno.

Spomenik žrtvam NOV
Spomenik padlim borcem, žrtvam fašizma in umrlih v sled posledic dobljenih v NOV.

Spomenik žrtvam vojnega nasilja na Brdu
Spomenik žrtvam zadnje sovražne ofenzive 1. aprila 1945.

Spomeniško obeležje - Rudarske družine
Spomenik vsem rudarskim družinam v zadnjih 500 letih.

Spominska klop - Realka
Spominska klop ob stoletnici prve slovenske realke.

Spominska plošča - Anton Alojzij Wolf
Spominska plošča ljubljanskemu škofu, knezu in založniku slovenske izdaje Svetega pisma .

Spominska plošča - B-24 Liberator
Spominska plošča ameriškemu bombniku, ki se je med drugo svetovno vojno ponesrečil na tem mestu.

Spominska plošča - Baltazar Hacquet
Spominska plošča Baltazarju Hacquetu, naravoslovcu, kirurgu in univerzitetnemu profesorju.

Spominska plošča - Bašarija
Spominska plošča i