Pogoji uporabe

Dobrodošli na spletni strani hikuk.com. Prosimo vas, da kot obiskovalec upoštevate spodaj naštete pogoje. Z ogledom te strani potrjujete, da se strinjate s pogoji in jih v celoti sprejemate.

Informacije

Lastnik spletne strani si pridržuje pravice, da spreminja, dodaja in briše katerokoli vsebino spletne strani in/ali preneha z njenim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletne strani.

Omejitev odgovornosti

Besedila, slike in ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi, lastnik ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Lastnik spletne strani ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi razumevanja podatkov spletne strani.

Intelektualna lastnina

Moralna avtorska pravica je last avtorjev besedil, slik in ostalih vsebin. Uporabnik strani hikuk.com se zavezuje, da dodaja vsebine, za katere ima to pravico in da lastniku spletne strani da privoljenje, da te vsebine uporablja.
Uporaba robotov, pajkov, scraperjev ali drugih avtomatskih programov za dostop do vsebin je nedovoljena.

Varstvo osebnih podatkov

Stran hikuk.com v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da stran zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Stran hikuk.com se obvezuje, da bo zbrane podatke hranila in uporabljala samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Stran hikuk.com osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala nobeni drugi fizični ali pravni osebi razen če se bo oseba s tem strinjala.

Na strani hikuk.com se zbirajo e-naslovi, uporabniška imena, imena in priimki, če se oseba registrira na strani. Uporaba:

Pogoji uporabe se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.