Predgriže - Podrobno

Podrobno - Predgriže:

Astronomski observatorij Črni Vrh
Začetki segajo v leto 1975, tukaj pa je bil leta 2008 odkrit prvi komet iz observatorija in iz Slovenije.