Zavratec - Lokacije

Cerkev sv. Urha
Cerkev iz leta 1647, v notranjosti freske iz leta 1713.

Matjaževe kamre
Skozi zgodovino so bile Matjaževe kamre ledenodobna lovska postojanka, zatočišče alpskih svizcev, brlog jamskega medveda, taborišče enega zadnjih kamenodobnih kultur in varno zavetje blaga med turškimi vpadi.

Bezjakov slap
4m visok slap in ob njem ruševine mlina.

Kašča na domačiji pri Možinotu
Kašča je iz leta 1687, še vedno je vidna črna kuhinja. Na fasadi kašče so freske.

Kapelica Srca Jezusovega
Kapelica s kipom Jezusa in njegovega srca iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Kašča s freskami
Tipična cerkljanska kašča, na fasadi so freske iz 19. stoletja.

Znamenje z Jezusom
Znamenje s kipom Jezusa iz 19. stoletja.

Znamenje z Marijo
Znamenje s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Toplar - dvojni kozolec
Kozolec toplar je iz leta 1800.

Znamenje
Znamenje z Jezusom na križu iz 20. stoletja.

Prostor za fotografijo

Domačija Matjaž
Domačija s hišo, kozolcem, sušilnico, hlevom, kovačijo, svinjakom in drvarnico iz 19. stoletja.

Kašča s kovačijo
Na fasadi kašče je freska.

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Italijanske kaverne
Bivša italijanska vojašnica v bližini takratne Rapalske meje.

Prostor za fotografijo

Pajštva na domačiji Matjaž
Sušilnica sadja iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Živosrebrni studenec
V enem izmed izvirov so našli samorodno živosrebro v kapljicah, če se pogrebe po dnu izvira.

Prostor za fotografijo

Domačija Pri Možinotu
Domačija iz 17. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Izvir potoka Črna
Izvir potoka pod Velikim Hrečevcem.

Prostor za fotografijo

Plezališče Matjaževe kamre
18 smeri, od 5c do 7c