Jelični Vrh - Lokacije

Smrečne klavže v Zali
Lokacija, kjer je včasih stala kamnita pregrada za splavljanje lesa za rudnik živega srebra v Idriji

Prostor za fotografijo

Znamenje pri Andrejcu
Znamenje iz 19. stoletja

Spominska plošča žrtvam vojne v Zali
Spominska plošča žrtvam druge svetovne vojne

Prostor za fotografijo

Domačija Jelični Vrh 16
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Kozolec na domačiji Kališe
Kozolec toplar iz leta 1880

Ruševine jezu
Ob tem jezu je bila zasebna hidroelektrarna v 60ih.

Prostor za fotografijo

Sušilnica na domačiji Kališe
Sušilnica iz 19. stol.

Prostor za fotografijo

Sušilnica na domačiji Markič
Sušilnica iz 19. stol.