Idrijski Log - Lokacije

Divje jezero
Biser slovenske dediščine in prvi slovenski muzej v naravi.

Reka Jezernica
Najkrajša reka v Sloveniji, ki lahko teče v obe smeri.

Tunel feldbana
Ruski ujetniki so v živo skalo izklesali tunel za ozkotirno progo železnice.

Znamenje Pri Birmi
V skalo vklesan napis: "Tu je bila firma u letu 1717 J.B.F."

Habečkov brezen
Zelo globoko brezno (476m), ki je hidrološko povezano tako z Divjim jezerom, kot tudi z zaledjem Ljubljanice.

Prostor za fotografijo

Vojkova koča na Brinovem griču
Koča, v kateri je umrl narodni heroj Janko Premrl - Vojko.

Andrejčkovo znamenje
Kamnit steber in na njem niša s kipcem Marije iz konca 18. stoletja.

Jurijevo znamenje
Leseni križ iz 20. stoletja.

Znamenje Pri Leskovčevem križu
Lesen križ iz konca 19. stol.

Andrejčkovo brezno
Brezno, prikrito grobišče, iz katerega so iznesli devet okostij.

Prostor za fotografijo

Ajharjevo brezno
Brezno, prikrito grobišče

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Bunker tipa C
Bunker, ki so ga zgradili Italijani za obrambo Rapalske meje.

Spominska plošča - Janko Premrl - Vojko
Spomenik narodnemu heroju Janku Premrlu - Vojku

Šemenčkova hiša
Hiša iz konca 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Parkirišče pri Divjem jezeru
Brezplačno parkirišče

Prostor za fotografijo

Zaklonišče Podroteja
Zaklonišče za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji