Žirovnica - Lokacije

Mlin pri Novaku - Demšarjev mlin
Še ohranjen mlin iz leta 1876.

Domačija pri Peku
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Kozolec pri Matic
Toplar, ki je v celoti iz lesa, iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Mejna vojašnica Žirovnica
Vojašnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji