Spodnji Vrsnik - Lokacije

Znamenje Pri koriti
Znamenje z nišo iz 19. stoletja.

Znamenje Pri Štefku
Znamenje z razpelom iz 19. stoletja.

Kmetija Pri Kafurju
Prodaja ozimnice

Prostor za fotografijo

Mejna vojašnica Vrsnik
Vojašnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji