Spodnja Kanomlja - Lokacije

Prostor za fotografijo

Utrdba 2 Spodnja Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Utrdba 3 Spodnja Idrija
Vojaška utrdba za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Domačija Svetik
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Kmetija Trepališče
Domači med in medeni izdelki, domača zelenjava, sadje in jagodičevje

Prostor za fotografijo

Nekdaj vojašnica Spodnja Idrija
Vojašnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Vojaška opazovalnica
Opazovalnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji