Razpotje - Lokacije

Prostor za fotografijo

Spominska plošča v Žličniku
Spominska plošča žrtvam, ki so bili z domačijo vred požgani.

Prostor za fotografijo

Domačija Trček
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Kašča pri Bončiču
Kašča iz 19. stoletja s kamnitim portalom z letnico 1842.