Predgriže - Lokacije

Kapelica
Kapelica iz leta 1885

Spomenik bitki narodno-osvoboditne vojne
Spomenik je izklesana skala s posvetilom.

Klavžarjev križ
Leseno razpelo iz 19. stoletja