Javornik - Lokacije

Prostor za fotografijo

Pirnatova koča na Javorniku
Planinska koča z ležišči in hrano.

Prostor za fotografijo

Spomenik padlim borcem Gradnikove brigade
Spomenik sedeminštiridesetim padlim borcem 3. bat. Gradnikove brigade.

Prostor za fotografijo

Spominska plošča Maksu Pirnatu
Spominska plošča ustanovitelju prve koče na Javorniku iz leta 1956.

Prostor za fotografijo

Spominska plošča padlim in žrtvam vojnega nasilja
Spominska plošča padlim borcem 3. bataljona Gradnikove Brigade in domačinom.

Prostor za fotografijo

Vojaška opazovalnica
Opazovalnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji