Mrzli Log - Lokacije

Prostor za fotografijo

Kapelica na Mali Gori
Zidano znamenje s kipom Jezusa iz 20. stoletja.

Prostor za fotografijo

Znamenje z Jezusom
Leseno znamenje iz 19. stoletja

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Bunker
Bunker za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Domačija Dolenji Žgavec
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.