Občina Idrija - Lokacije - Sakralna lokacija

Kalvarija
Ob cerkvi Svetega Antona Padovanskega se vzpenja kalvarija, postaje križevega pota.

Cerkev sv. Antona Padovanskega
Cerkev sv. Antona Padovanskega na Rožnem hribu v Idriji je eden izmed prvih prizorov, ki jih vidi obiskovalec, ko pride do mesta.

Cerkev Device Marije Vnebovzete
Župnijska cerkev. Prva omemba kapele iz leta 1132, v 15. stoletju cerkev na novo pozidali.

Cerkev Žalostne Matere Božje
Malo pred drugo svetovno vojno zgrajena cerkev ob takrat novem pokopališču, v prezbiteriju oltar bivše cerkve Svetega Križa.

Cerkev Svete Trojice
Najstarejša cerkev v Idriji, iz leta 1500. Po legendi naj bi na tem mestu škafar odkril živo srebro.

Cerkev sv. Jožefa
Več kot 350 let stara cerkev, ki je najprej imela glavnega patrona Wolbenka, zavetnika drvarjev, pastirjev in oglarjev.

Galerija Svete Barbare in kripta
Proti koncu druge svetovne vojne so zavezniki med bombardiranjem Idrije precej poškodovali cerkev, ki je stala na tem mestu. Sedaj je pod trgom urejena galerija in pogled na kripto.

Cerkev Svetega Jožefa delavca
Cerkev sezidana na prostoru starega pokopališča, kjer je prej stala cerkev Svetega Križa. Zvonik je ostal prvoten.

Cerkev sv. Jošta
Župnijska cerkev, ki je bila prvič omenjena leta 1570.

Prostor za fotografijo

Cerkev sv. Marije Magdalene
Cerkev iz 15. stoletja, obdana z obzidjem.

Cerkev sv. Urbana
župnijska cerkev, sv. Urban, zgrajena leta 1526.

Cerkev sv. Urha
Cerkev iz leta 1647, v notranjosti freske iz leta 1713.

Cerkev sv. Ahaca
Cerkev iz leta 1660

Cerkev Marije Svetogorske
Cerkev zgrajena leta 2000.

Cerkev sv. Florijana
Cerkev iz leta 2001.

Cerkev sv. Jakoba
Župnijska cerkev iz 16. stoletja.

Cerkev sv. Tomaža
Cerkev iz 17. stoletja.

Kapelica sv. Janeza Nepomuka
Kapelica je bila zgrajena leta 1525 v spomin na mogočno poplavo, ki je zalila vso idrijsko dolino vključno z rudnikom.

Partizansko grobišče ob cerkvi
Grobnica padlim žrtvam 2. sv. vojne

Prostor za fotografijo

Kapela v Psihiatrični bolnišnišnici
Kapelo so uredili leta 1997 ob prenovi bolnišnice.

Grob Črtomirja Šinkovca
Zadnje počivališče partizana, pesnika, pisatelja, urednika in prevajalca Črtomirja Šinkovca.

Grobišče padlim med narodno osvobodilno vojno
26 grobov in kamniti obelisk s posvetilom.

Kapelica s spominsko ploščo žrtvam 1. sv. vojne
Na kapelici je spominska plošča v spomin padlim vojakom iz Lomov.

Prostor za fotografijo

Kostnica z vojaškim grobiščem
Kostnica z vojaškim grobiščem

Znamenje Pri Birmi
V skalo vklesan napis: "Tu je bila firma u letu 1717 J.B.F."

Znamenje pod Tršanovšami
Kapelica z Marijo, izpod katere teče studenčnica

Grobnica partizanom
Spomenik padlim partizanom.

Kapelica Marije Pomagaj
Zgrajena leta 1867

Kapelica Srca Jezusovega
Kapelica s kipom Jezusa in njegovega srca iz 19. stoletja.

Znamenje pod pokopališčem
Znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje pri domačiji Omevkar
Znamenje s kipom Device Marije in slike svetnika iz 20. stoletja.

Znamenje pri Lazarju
Zgrajeno leta 1725

Znamenje z Jezusom
Znamenje s kipom Jezusa iz 19. stoletja.

Znamenje z Marijo
Znamenje s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Kapelica pr’ Kolerju na Pstat
V kapelici je oltar z Marijo.

Kapelica pri Seljaku
Kapelica iz 19. stoletja

Kapelica v Podroteji
Kapelica z Marijo

Kapelica ob cesti v Idrijo
Kapelica iz 19. stoletja.

Razpelo na pokopališču
Večje razpelo na pokopališču z letnico 1832

Andrejčkovo znamenje
Kamnit steber in na njem niša s kipcem Marije iz konca 18. stoletja.

Prostor za fotografijo

Furlanova kapelica
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Grohcova kapelica
Kapelica iz 19. stoletja.

Jurijevo znamenje
Leseni križ iz 20. stoletja.

Kampeljcova kapelica
Kapelica v obliki cerkve iz 19. stoletja.

Kapelica
Kapelica iz leta 1885

Kapelica na Krogu
Kapelica iz leta 1910

Kapelica na Luži
Zgrajena leta 1917

Prostor za fotografijo

Kapelica na Mali Gori
Zidano znamenje s kipom Jezusa iz 20. stoletja.

Kapelica na Poklonu
Kapelica iz 20. stoletja.

Prostor za fotografijo

Kapelica na poti v Žurgovše
Kapelica iz 19. stoletja.

Kapelica Na vasi
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Kapelica ob cesti v Črni Vrh
Kapelica iz 19. stoletja.

Kapelica pod domačijo Marko
Kapelica iz 19. stoletja.

Prostor za fotografijo

Kapelica pr’ Stržnkarju
Kapelica iz leta 1888, obnovljena leta 2004.

Kapelica pri domačiji Gozdnik
Zidano znamenje s kipom Device Marije s konca 19. stoletja.

Kapelica pri Hlipču
Kapelica iz leta 1903.

Kapelica Pri križi
Kapelica iz 19. stoletja s kipom Jezusa.

Kapelica sv. Križa
Pokopališka kapela iz 19. stoletja.

Kapelica v Dolnjih Lomah
Kapelica z oltarjem, na katerem je Devica Marija z angeloma iz leta 1926.

Kapelica v Manjšku
Kapelica z Marijo, izpod katere teče studenčnica

Kapelica Veharše
Kapelica s kipom Marije

Kuštelova kapelica
Kapelica iz 19. stoletja.

Lampetova kapelica
Znamenje s kipom Device Marije iz 20. stoletja.

Plešnarjeva kapelica
Kapelica iz 19. stoletja

Pokopališče Vojsko
Obzidano pokopališče s cerkvijo

Tinčetova kapelica
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Vidmarjeva kapelica
Zidana kapelica iz 19. stoletja s kipom Srca Jezusovega.

Znamenje
Znamenje z Jezusom na križu iz 20. stoletja.

Znamenje Križanega
Znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje na Jezeru
Znamenje iz 19. stoletja s kipcem Marije z detetom.

Znamenje na Planini
Znamenje z nišo, v kateri je kip sv. Jožefa z otrokom iz 20. stoletja.

Znamenje ob glavni cesti
Kamnito znamenje z železno ograjo ob glavni cesti iz leta 1938.

Prostor za fotografijo

Znamenje pr’ Ajnšku
V niši je kip Marije.

Prostor za fotografijo

Znamenje pri Andrejcu
Znamenje iz 19. stoletja

Znamenje pri Gostiši
Znamenje z nišo iz 19. stoletja.

Znamenje pri hiši Čopičeva 14
Zidano znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje pri hiši Godovič 42
Razpelo iz 20. stoletja.

Znamenje Pri koriti
Znamenje z nišo iz 19. stoletja.

Znamenje pri Kosovem mostu
Zgrajeno v 20. stoletju

Prostor za fotografijo

Znamenje Pri Kumru
Znamenje iz leta 1725, v njej je leseni kipec sv. Antona Padovanskega

Znamenje Pri Leskovčevem križu
Lesen križ iz konca 19. stol.

Znamenje pri Mraku
Znamenje iz 19. stoletja

Znamenje pri Rupniku
Zidano znamenje z odprto nišo iz leta 1912.

Znamenje pri Srnjaku
Znamenje z nišo iz 19. stoletja.

Znamenje Pri Štefku
Znamenje z razpelom iz 19. stoletja.

Znamenje Sedeči menih
Stebrno znamenje iz 19. stoletja.

Znamenje Srca Jezusovega
Znamenje iz leta 1879 z nišo, v kateri je Jezus

Znamenje sv. Florijana
Leseno znamenje s kipcem sv. Florijana.

Znamenje sv. Jožefa
Kip sv. Jožefa z otrokom v naravni velikosti iz betona iz leta 1912.

Znamenje z izvirom
Ob cesti je znamenje in izvir vode.

Prostor za fotografijo

Znamenje z Jezusom
Leseno znamenje iz 19. stoletja

Znamenje za gradom
Znamenje za gradom iz 19. stoletja

Prostor za fotografijo

Židankova kapelica
Kapelica s kipom Device Marije iz 19. stoletja.

Grobnica padlim žrtvam vojne
Kamniti spomenik s spominskimi ploščami z imeni pokopanih.

Grobnica žrtvam vojne
Kamniti obelisk s posvetilom in imeni padlih, okoli zid in na zidu napisne plošče.

Grobnica žrtvam vojne
Spominske plošče in kamniti spomenik žrtvam 2. sv. vojne.

Kapelica sv. Huberta
Kapelica posvečena sv. Hubertu, zavetniku lovcev.

Znamenje Pr’ Grošlu
Znamenje z nišo, v kateri je kip Marije

Kamniti križ
Križ z Jezusom iz kamna v skoraj naravni velikosti iz leta 1897.

Križ pri Brkčku
Razpelo iz 20. stoletja.

Leseno znamenje
Razpelo iz 19. stoletja

Prostor za fotografijo

Ruševine kapelice v Maganiji
Zgradili so jo italjanski vojaki, ob njej so tudi maševali. Sedaj je v ruševinah.

Znamenje
Kapelica in pod njo leseni kip medveda

Prostor za fotografijo

Znamenje
Znamenje iz 20. stoletja.

Znamenje pri Žirovčku
Znamenje iz 19. stoletja.

Klavžarjev križ
Leseno razpelo iz 19. stoletja

Prostor za fotografijo

Kočarjev križ
Leseno znamenje iz 19. stoletja

Razpelo
Lesen križ z Jezusom

Razpelo pri križišču
Razpelo z Jezusom na vzpetini ob križišču

Znamenje pri Novakih
Zgrajeno v 19. stoletju

Pokopališče Godovič
Obzidano pokopališče s cerkvijo

Prostor za fotografijo

Pokopališče Gore
Obzidano pokopališče s cerkvijo

Prostor za fotografijo

Pokopališče Idrija
Pokopališče Idrija

Kapelica Srca Jezusovega
Moderno oblikovana kapelica s kipom Jezusa