Idrijske Krnice - Lokacije

Cerkev sv. Florijana
Cerkev iz leta 2001.

Hiša zelišč in Dežela doživetij Log
Domači čaji in ostali izdelki iz doma pridelanih zelišč. Pijača knapov, Geruš.

Spominsko znamenje partizanski saniteti
Spomenik s spominsko ploščo v spomin na partizansko sanitetno postajo št. 2

Kapelica na Krogu
Kapelica iz leta 1910

Kapelica pod domačijo Marko
Kapelica iz 19. stoletja.

Znamenje sv. Jožefa
Kip sv. Jožefa z otrokom v naravni velikosti iz betona iz leta 1912.

Kmetija Pr Krnčanu
Pridelava in prodaja kravjega mleka, sira in mlečnih izdelkov.

Kmetija Pr’ Kendu
Pridelava in prodaja kravjega mleka, sira in mlečnih izdelkov.

Prostor za fotografijo

Topniški položaj 3 Jelenk
Topniški položaj za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Spomenik padlima borcema pri Sedeju
Kamniti spomenik s spominsko ploščo dvema padlima borcema Vojkove brigade.

Prostor za fotografijo

Spominska plošča partizanskemu okrevališču
Spominska plošča v spomin na partizansko okrevališče, ki je bilo v tej hiši.

Spominska plošča žrtvam vojne
Spominska plošča družini Močnik, ki je bila ubita med 2. sv. vojno.

Spominska plošča žrtvam vojnega nasilja
Spominska plošča v spomin na mučene, umorjene in sežgane krajane.

Spominski plošči padlim lovcem v NOB in partizanski šoli
Spominska plošča padlim lovcem v 2. sv. vojni in spominska plošča partizanski šoli, ki je delovala v tej stavbi od oktobra 1944 do konca vojne.

Prostor za fotografijo

Topniški položaj 4 Jelenk
Topniški položaj za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Domačija Kogej
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Domačija na Jelenku
Domačija iz 20. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine. Posebnost je pokriti vodnjak v obliki kapelice.

Prostor za fotografijo

Domačija Podbrdo
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Domačija Pri Cesarju
Domačija iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Kašča na domačiji pri Hladniku
Kašča iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Skladišče Idrijske Krnice
Skladišče za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Skladišče topniške baterije Jelenk 3
Skladišče za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Stara hiša na domačiji pri Hladniku
Hiša iz 19. stoletja je vpisana v register kulturne dediščine.

Prostor za fotografijo

Vojašnica Jelenk 1
Vojašnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Vojašnica Jelenk 2
Vojašnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Vojašnica Krnice
Vojašnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Info tabla
Info tabla

Prostor za fotografijo

Vojaška opazovalnica
Opazovalnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Vojaška opazovalnica
Opazovalnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Vojaška opazovalnica
Opazovalnica za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Zaklonišče Jelenk
Zaklonišče za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Zaklonišče Jelenk
Zaklonišče za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Prostor za fotografijo

Zaklonišče Krnice
Zaklonišče za potrebe italjanske vojske ob tedanji Rapalski meji

Kendove robe
Zahtevna planinska peš pot z lepimi razgledi

Razpotje peš poti za vrh Jelenk
Stičišče peš poti med Spodnjo Idrijo, Jelenkom in Kendove robe

Vrh hriba - Jelenk
Na nadmorski višini 1106m